پیوندها

تاريخچه سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هرمزگان:
تشكيل دارائي با پيشينه تشكيل دولت ها برابري مي كند . در بدو تشكيل دولتها , يكي از راههاي تامين منابع مالي دولت اخذ ماليات و عوارض بود . اين امر مستلزم داشتن تشكيلاتي جهت اخذ حقوق دولت و ارائه راهكارهايي بابت حفظ و نگهداري اموال و دارايي ها و روشن شدن دخل و خرج حكومتها بوده است . تشكيلات مربوطه خزانه و خزانه داري نام گرفت. وزارت ماليه براي اولين بار در سال 1239 هجري قمري ( در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار) تاسيس گرديد.
اداره دارائي شهر بندرعباس در سال 1286 هجري شمسي با عنوان اداره ماليه تاسيس گرديد . در ابتدا عهده دار فعاليت هاي امور مالي و مالياتي قند و شكر ، چاي ، غله ، دخانيات و بعضي امور ديگر بوده است . در سال 1320 به اداره دارائي تغيير نام يافت. و تا پايان سال 1340 تابع اداره دارائي استان كرمان بود. و از سال 1342 تا سال 1351 به صورت مستقل و زير نظر مركز فعاليت مي نمود.
از سال 1351 نيز به پيشكاري تبديل شد و پيشكار در راس آن قرار گرفت . در سال 1354 وزارت اقتصادي و دارائي درهم ادغام گرديد و وزارت امور اقتصادي و دارائي تاسيس شد . پيشكاريها نيز به اداره كل امور اقتصادي و دارائي تغيير نام يافت.
در سال 1380 بنا بر سياست كوچك سازي دولت و تفويض اختيار استاني ، سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هرمزگان تشكيل و اداره كل امور مالياتي نيز به عنوان شاخه اي از سازمان امور مالياتي كشور و تحت نظر سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل گرديد . در حال حاضر با پيگيريهاي به عمل آمده بودجه اداره كل امور مالياتي تفكيك گرديده است.
 
مديران دارائي استان هرمزگان:
             در زمان تصدي ناصر سليمي ( 45-43 ) دارايي بندرعباس از دارايي كرمان تفكيك و به عنوان دارايي مستقل بندرعباس ناميده شد. پس از ايشان ابراهيم باغستاني ( 46-45 ), نعمت اله مولوي ( 48-46 ) , محسن سليمي صوفي (51-48 ) , احمد الهياري ( 52-51 ) ,شاهپور سيادت ( 54-52) و درزمان تصدي جواد شريعت مداري ( 55-54 ) اداره دارايي بندرعباس به اداره كل امور اقتصادي ودارايي تغيير نام يافت .
بعد ازجواد شريعت مداري كه اولين مديركل دارايي استان بوده اند ، به ترتيب آقايان منصور قطبي ( 56-55 ), محمد تقي قزل باش ( 57-56 ) , علي خان احمدي  ( 57 ) , پرويز اميدي ( 58-57 ) , خسرو عطايي ( 59-58 ) , غلام رضا فراهاني ( 60-59 ), مندلي غلامي ( 61-60 ) , اكبر عباسي ( 73-61 ) , حسين محسني (78-73 ), محمد رضا تجلي پور ( 81-78 ) و بهرام بهرامي(81-90 )  و از90 تا 97 آقاي علي ابراهيمي و از سال 97 آقای محمد علی امانی زاده عهده دار اين سازمان بوده اند.

نيروي انساني:
 
در حال حاضر از مجموع 78 پست سازماني سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هرمزگان 27 پست بلاتصدي مي باشد.
از مجموع 61 پست شاغل 47 نفر رسمي و 14 نفر ديگر به صورت پيماني استخدام شده اند همچنين 24 نفر از اين تعداد زن و 37 نفر مرد هستند . از نظر تحصيلات نيز 4 نفر فوق ليسانس ، 39 نفر ليسانس ، 4 نفر فوق ديپلم ، 14 نفر ديپلم و 1 نفر زير ديپلم در اين اداره مشغول به كار مي باشند. از كل شاغلين37 نفر (60%) بومي استان و 24 نفر     (40%) غير بومي مي باشند.
امكانات و تجهيزات موجود:
-         مجموعه ساختمان هاي اداري به مساحت 5000 متر مربع
-         15 واحد منزل مسكوني و دو واحد مهمانسرا
-         امكانات تفريحي ، رفاهي و پژوهشي شامل، كتابخانه و تعاوني مصر ف كاركنان
کد اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان هرمزگان   411371837167
شناسه ملی اداره کل امرو اقتصادی و دارایی استان هرمزگان         14000182561
^