پیوندها

گزارش تحلیل اقتصادی استان هرمزگان در سال 1396
فايلها
گزارش تحليل اقتصادي استان هرمزگان در سال 1396.pdf 3.62 MB
آموزش اقتصاد کلان با استفاده از نرم افزار GAMS
فايلها
آموزش اقتصاد کلان با استفاده از نرم افزار GAMS.pdf 1.56 MB
بررسی اقتصاد زیر زمینی در استان هرمزگان
فايلها
بررسي اقتصاد زير زميني در استان هرمزگان.pdf 3.06 MB
راهنمای سرمایه گذاری خارجی- فارسی
فايلها
راهنماي سرمايه گذاري خارجي- فارسي.pdf 1.9 MB
راهنماي سرمايه گذاري خارجي- انگليسي.pdf 1.41 MB
راهنمای فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان
فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
    
      سفارش دهنده : سازمان امور اقتصادی و دارایی هرمزگان

      تهیه و تنظیم :  علی ابراهیمی، ریاست سازمان امور اقتصادی و دارایی هـرمزگان

                           نوشین معلّمی، سرپرست معاونت اقتصادی

                           اعظم بختیاری، رئیس گروه سرمایه گذاری

                           هـدا شفیعی، کارشناس مطالعات اقتصـادی

جهت دانلود برروی لینک ذیل کلیک نمایید
http://www.iihor.ir/images/download/final.pdf
همایش95
ویژه نامه دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
مدیر پروژه: علی ابراهیمی ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
هرمزگان
معاون اقتصادی: نوشین معلمی
نویسندگان: اعظم بختیاری، روح اله کریمی ، مریم بنی طرف ، صادق زارعی، هدا شفیعی، یاسر بلاغی، یداله
قاسمی، داود مصلحی، نصرت اله آزادی

جهت دانلود برروی لینک ذیل کلیک نمایید
http://www.iihor.ir/images/download/vijeh-95.pdf
توانمندیها
مجموع مقالات و تحقیقات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در سال 1395
مجموع مقالات و تحقیقات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در سال 1395
فايلها
مجموع مقالات و تحقيقات اقتصادي اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان در سال 1395.pdf 1.56 MB
گزارش تحليل اقتصادي استان هرمزگان در سال 1394
گزارش تحلیل اقتصادی استان هرمزگان در سال 1394
فايلها
گزارش تحليل اقتصادي استان هرمزگان در سال 1394.pdf 2.09 MB
^