پیوندها 
        نشانی پستی : بندرعباس، میدان انقلاب، روبروی هتل هرمز، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان
       
کدپستی : 7914697935


      تلفن : 07632243980 الی 07632243984
      دورنگار : 07632244742

       کد اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان هرمزگان : 411371837167
       شناسه ملی اداره کل امرو اقتصادی و دارایی استان هرمزگان : 14000182561
فايلها
تلفن داخلي واحد هاي اداره اموراقتصادي ودارايي هرمزگان.pdf 403.232 KB
^