پیوندها

تماس با ما
  • نشانی پستی، تلفن و فکس اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان
    83-32243980-076
    بندرعباس، میدان انقلاب، روبروی هتل هرمز، اداره کل  امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان
    کدپستی7914697935

  • کد اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان هرمزگان   411371837167
    شناسه ملی اداره کل امرو اقتصادی و دارایی استان هرمزگان         14000182561
فايلها
تلفن داخلي واحد هاي اداره اموراقتصادي ودارايي هرمزگان.pdf 403.232 KB
^