نظر خواهي
نظر شما در مورد خدمت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


آخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 24 تير 1398 11:50:59
3

4
 


 
شناسه خدمت/عنوان خدمت کارشناس مسئول روش ارائه خدمت آدرس شماره تلفن
10011154000نظارت بر رفع پیش پرداخت‏ها وعلی الحساب‏های سنواتی خانم احترامی غیر حضوری ساختمان خزانه اتاق شماره13  32223513

  
حداقل زمان انجام کار 10 دقیقه میباشد.
فايلها
نامه سنواتي تمرکز و تلفيق.docx 13.536 KB
10011154000.xlsx 12.833 KB
10011154000-01.xlsx 13.059 KB
تعيين تكليف علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي فاقد.docx 52.325 KB
^