پیوندها

سوالات متداول در خصوص توزیع سهام عدالت

سوالات متداول در خصوص توزیع سهام عدالت

سوال(1) آن دسته از افراد واجد شرایط که به هر دلیلی در مدت زمان تعیین شده مراحل قبل موفق به ثبت نام نشده اند ، چگونه می توانند سهام عدالت دریافت نمایند؟

زمان تحویل و اعاده فرم های جمع آوری اطلاعات اولیه مراحل قبل به پایان رسیده و درحال حاضر اقدامی میسور نمی باشد. با توجه به محدودیت های قانونی این دبیرخانه (هم ازنظر زمان و هم از نظر تعداد واگذاری) درصورت ابلاغ تصمیم جدید مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید.

سوال(2) آیا فرزندانی که تازه متولد می شوند از سهام عدالت برخوردار میگردند؟

ملاک واگذاری سهام عدالت ، زمان تکمیل فرم اطلاعات اولیه خانوار بوده و صرفاً به افرادی سهام عدالت تعلق می گیرد که در آن هنگام وجود داشته باشند. بنابراین برای فرزندان تازه متولد شده و یا ازدواج های تازه صورت گرفته امکان واگذاری سهام وجود ندارد.

سوال(3) برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده ایم ولی چرا برای برخی افراد خانواده دعوتنامه صادر نگردیده است؟

اطلاعات درج شده در فرم جمع آوری اطلاعات اولیه خانوار پس از وصول به دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت پالایش و پردازش شده و صرفاً برای افراد تحت تکفل سرپرست خانوار و کسانی که اطلاعات آنان در فرم جمع آوری اولیه اطلاعات صحیح بوده و به تأیید سازمان ثبت احوال رسیده باشد، دعوتنامه صادر می شود و سایر افراد غیر مشمول شناخته می شوند. در هر صورت پیگیری وضعیت سهام عدالت تنها از طریق شماره ملی امکان پذیر است و افرادی که می خواهند وضعیت سهام عدالت خود یا اعضای تحت تکفل خود را پیگیری کنند می توانند با در دست داشتن شماره ملی مربوطه به شرکتهای تعاونی عدالت شهرستان  خود مراجعه و پاسخ لازم را دریافت نمایند.

سوال(4) آیا پس از ثبت نام در شرکت های تعاونی شهرستان مربوطه امکان حذف یکی از اعضای خانوار وجود دارد؟ خیر . پس از ثبت نام در شرکت های مذکور امکان تغییر در اطلاعات خانوار وجود ندارد.

سوال(5) من در گذشته اقدام به ثبت نام سهام عدالت کردم ولی به دلیل گذشت زمان اطلاعی از وضعیت سهامداری خود ندارم. چگونه می توانم از وضعیت سهام خودم مطمئن شوم؟

با مراجعه به شرکت تعاونی عدالت شهرستان و ارائه اصل کارت ملی می توانید از وضعیت سهامداری خود و اعضای تحت تکفل خود مطلع شوید.

سوال(6) تا کنون به چه افرادی سود سهام عدالت پرداخته شده است؟

تاکنون سود عملکرد سال1385 سهام عدالت به مشمولان مرحله اول (مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل) و سود عملکرد سال1386 آن به مشمولان مراحل اول، دوم(روستائیان و عشایر کشور) و بخشی از مرحله سوم (شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان کشوری،لشکری و تأمین اجتماعی) پرداخت شده است.

 سوال(7) سود سهام افراد باقیمانده کی پرداخت می گردد؟

با توجه به دستورالعملهای صادره سود حاصل از سهام شرکتهای در اختیار شرکت سرمایه گذاری عدالت استانها جهت بازپرداخت اصل قیمت سهام ذخیره می گردد و تا زمان باز پرداخت اصل مبلغ سهام سودی به مشمولین پرداخت نخواهد شد. لذا پس از بازپرداخت اصل مبلغ سهام از منبع سود دریافتی فرد مختار خواهد بود سهام خود را بفروشد و یا با نگهداری سهام از آن به بعد از سود آن منتفع شود.

سوال(8) با توجه به اینکه تعدادی از روستائیان سود سهام خود به مبلغ 800 هزار ریال برای هر سهم را دریافت نموده ام ولی اینجانب و خانواده ام که در مرحله روستایی و توسط دهیاری جهت دریافت سهام اقدام نموده ایم سودی دریافت نکرده ایم. علت آن چیست؟ مشمولان روستائی و عشایر در دو مرحله شناسایی شدند:

روستائیان فاقد شغل و کم درآمد(مرحله اول) که در سال 1386 شناسایی شدند و یکبار سود دریافت نمودند.

سایر روستائیان و عشایر(تکمیلی مرحله اول) که در سال 1387 شناسایی آنها آغاز گردید و تاکنون سودی از طرف دبیرخانه مرکزی برای این گروه تخصیص نیافته است.

لذا در  صورتیکه که شما در گروه دوم و مرحله تکمیلی روستائیان و عشایر شناسایی شده باشد سودی از سوی دبیرخانه مرکزی برای شما منظور نگردیده است.

سوال(9) برگه سهام عدالت اینجانب مفقود گردیده / به سرقت رفته است. آیا امکان چاپ مجدد آن وجود دارد؟ بلی. با مراجعه به شرکت تعاونی عدالت شهرستان خود و ارائه شناسنامه و کارت ملی خود می توانید درخواست نمائید برگه سهامداری شما و اعضای تحت تکفلتان مجدد صادر گردد.

سوال(10) یکی از اعضای خانواده اینجانب پس از اینکه مشمول دریافت سهام عدالت گردیده است فوت نموده است تکلیف سهام ایشان چه می شود؟

با توجه به اینکه سهام عدالت پس از تخصیص به فرد بازپس گرفته نمی شود. لذا پس از فوت فرد، سهام عدالت مانند سایر مایملکشان باید انحصار وراثت گردد.

سوال(11) فردی به تازگی ازدواج نموده است چگونه می تواند سهام خود را از خانواده جدا نماید؟

با توجه به اینکه سهام به صورت انفرادی صادر گردیده است و برخورداری از مزایای سهام عدالت با ارائه اصل برگه سهام عدالت و مشخصات شناسنامه ای فرد امکان پذیر است نیاز به اقدام خاصی نیست و کافی است برگه سهام عدالت خود را از خانواده گرفته و نزد خود نگه دارید و مزایای آن را دریافت نمائید.

سوال(12) اینجانب شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح کشور(نیروی انتظامی/سپاه/ارتش)می باشم. برای تعدادی از همکاران اینجانب سود واریز گردیده است و لیکن من تاکنون سودی دریافت نکردم. علت آن چیست؟

باتوجه به اینکه ملاک پرداخت سود به مشمولین، زمان ثبت نام آنان است لذا پرداخت نشدن سود می تواند به علت تاخیر در مراجعه به تعاونی عدالت به منظور ثبت نام باشد. با عنایت به اینکه سود شاغلین و بازنشستگان توسط دبیرخانه مرکزی به ستادکل نیروهای مسلح واگذار شد و پرداخت سود از طریق ستاد یاد شده و اعمال آن در فیش حقوقی کارکنان و بازنشستگان صورت گرفت اطلاعی از سود پرداختی در اختیار دبیرخانه استانی قرار ندارد و مرجع پاسخگویی شاغلان گروه مذکور یگان خدمتی و بازنشستگان، کانون بازنشستگان نیروهای مسلح می باشد.

سوال(13) مرجع آزاد سازی  سهام چه ارگانی می باشد؟

آزاد سازی سهام شرکتهای سرمایه پذیر و اجازه معامله سهام آنها بر اساس تصمیم کارگروه ویژه و مطابق دستورالعمل ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه، توسط سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد.

سوال(14) بدهی قطعی هر مشمول سهام عدالت بر چگونه مشخص می شود؟

A-(B+C) = بدهی هر مشمول

A: مبلغ سهام واگذار شده به هر مشمول

B: تخفیف سهام واگذارشده به هر مشمول دهک اول و دوم متناسب با اقساط پرداخت شده آنان به خزانه.

C: اقساط پرداخت شده هر مشمول به خزانه.

سوال(15) درصورت آزاد سازی سهام مشمولین، خرید و فروش سهام از چه مجرایی صورت می گیرد؟(متولی خرید و فروش سهام چه اداره ای می باشد؟)

فرابورس موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا با استقرار شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس در محل شرکت های تعاونی شهرستانی، امکان معامله سهام آزاد شده مشمولین از این طریق فراهم شود. لذا مبادلات سهم از طریق شرکتهای کارگزاری مستقر در تعاونی های شهرستانی صورت می گیرد.

سوال(16) چرا فرآیند توزیع سهام عدالت طولانی شده است؟

تمامی شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت، طبق قانون اجرای سیاسنهای کلی اصل 44 قانون اساسی، آماده سازی، ارزیابی، قیمت گذاری شده است که هریک از این مراحل، فرایندی زمان بر می باشد. همچنین پذیرش و عرضه شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، افشاء اطلاعات شرکتهای مورد واگذاری، انتشار امیدنامه، درج نماد و غیره نیز فرآیندی طولانی و زمانبر می باشد.

سوال (17) ارزش برگه های دست مردم در حال حاضر چه میزان است؟

از آنجا که بخش زیادی از شرکتهای تخصیص داده شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار سهام در حال داد و ستد می باشد و با توجه به رشد شاخص بازار سهام، ارزش برگه های در دست مشمولین نیز افزایش یافته است. قیمت روز برگه های در اختیار مشمولین در زمان کشف قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار اوراق بهادار مشخص می شود و مشمولین می توانند اقدام به فروش بخش آزاد شده نمایند.

سوال (18) آیا سهام تخصیص داده شده به استانها قابل دسترسی می باشد؟

از شرکتهای تخصیص داده شده به سبد سهام عدالت در حال حاضر 33 شرکت در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران پذیرفته شده و در حال معامله می باشند. در بخش سهامداری هر شرکت که به آسانی با مراجعه به سایت بورس تهران و فرابورس ایران قابل دسترس است، می توان نام شرکت سرمایه گذاری استانها را جستجو نمود. یادآور می شود که مشمولین هر استان سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استان مربوط به خود می باشد.

سوال(19) چرا دریافت سود سهام عدالت متوقف شده است؟

قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با تصویب ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، سود سالهای 1385 و 1386 بین مشمولان مراحل اول تا سوم طرح واگذاری پرداخت گردید. پس از تصویب و ابلاغ قانون مذکور و به استناد ماده 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، می بایست مطالبات دولت بابت اقساط سهام از محل سود سالانه شرکتها واریز و تسویه شود و همچنین باستناد تبصره یک ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سر رسید شده ممنوع است. با توجه به عدم پوشش اقساط با سودهای دریافتی از شرکتها، پرداخت سود از سال 1387 تاکنون ممکن نشده است. بدیهی است که باستناد ماده مذکور، در صورتی که سودپرداختی شرکتهای سرمایه پذیر، اقساط سهام واگذار شده را پوشش دهد، باقیمانده بین مشمولین توزیع می گردد.

 

 

^