اخبار

1398/2/14 شنبه

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع با حکم نماینده وزیر

به گزارش روابط عمومی ، محمد علی امانی زاده نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان طی حکمی رضا دولتی زه را به سمت سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب کرد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^