پیوندها

براي ملاقات با رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان بايد بخشهاي نام ونام خانوادگي و شماره تماس فرم الكترونيكي را تكميل  نموده و در بخش شرح ملاقات نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .بديهي است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تيب اثر داده نخواهد شد .
                                                                     دفتر روابط عمومي
فرم

* نام
* نام خانوادگي
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيكي
* شرح ملاقات
 
امتیاز دهی
 
 

^